Fråga om tolkningen av en bestämmelse i FFFS 2005:11