Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling gällande Covid-19-pandemin har styrelsen i SFM beslutat att anordna föreningsstämman den 14 maj 2020 i en annan form. I kallelsen till föreningsstämman kommer en mer detaljerad beskrivning på vilket sätt som stämman kommer att genomföras i år. Däremot ställer vi in konferensen och middagen som vi brukar ha  i anslutning till stämman och hoppas att vi ska kunna arrangera något till hösten”

Se information från ordförande inför SFM:s stämma den 14 maj >>

OBS, kräver inloggning