Nyhetsbrevet Pensioner och Förmåner skrev den 7 april om att försäkringsförmedlare bör också införa flyttstandard. 

Se SFM:s svar nedan:

–  SFM och våra medlemsbolag instämmer i synen på att det är viktigt med en enhetlig tillämpning av de så kallade flyttbladen säger Karin Lindblad, VD för SFM.

SFM:s styrelse har därför uppdragit åt VD att ta fram förslag till branschrekommendationer för försäkringsförmedlare. Förslaget ska redovisas under hösten 2017.