Kommentarer till Finansinspektionens svar på Sfms öppna brev