Sfm:s öppna brev till FI ”Förfrågan om vissa uppgifter av betydelse för förmedlingsbranscherna”

(2016-05-04)

FI:s svar på Sfm:s öppna brev (2016-05-27)

Sfm:s kommenterar FI:s svar från 2016-05-27