EU-parlamentet röstade ned kommissionens förslag till nya tekniska standarder i direktivet om PRIIP:s.

Förkortningen utläses Packaged Retail Insurance Investment Products och kan för svenska förhållanden enkelt översättas med traditionella försäkringar.

Beslut betyder att EU-kommissionen endera måste komma med ett ändrat förslag som faller parlamentet på läppen eller nöja sig med den reglering som ligger i Nivå 1 och då överlåta åt medlemsstaterna att själva tolka hur regleringen ska fungera i praktiken.

Nu har inte rådet förhandlat klart om saken ännu, men vad man där kommer fram till är nästintill ointressant. Parlamentet har ju i plenum gjort tummen ned för förslaget, som framför allt handlar om de informationsblad som en tilltänkt köpare av en PRIIP:s-produkt ska ta del av inför ett köp.

Reglerna ska vara införda senast den sista december i år men det förefaller minst sagt osannolikt att kommissionen skulle klara av att hitta på nya regler och få dem godkända till dess.

Den troliga utgången blir att kommissionen kommer med ett nytt initiativ som i ett första steg innebär att man skjuter upp införandet. Det kan man troligen få med sig både rådet och parlamentet på.