Ekonomiutskottet, Econ röstade i går tydligt nej till EU-kommissionens förslag om regler för PRIIPs förordningen. 58 röstade nej, 3 avstod och 0 röstade ja). Det innebär att förordningen alltså kommer att arbetas om.

Förslaget är en del i det som kallas PRIIPs-förordningen. Den innebär att tillverkare av finansiella produkter måste tillhandahålla faktablad, Key Information Document, KID,till kunden innan köp.

Gunnar Hökmark, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet, säger att det är bra att förslaget om regler för PRIIPs-förordningen skickas tillbaka.

– Det är för komplicerat för konsumenterna och det finns inte tillräckligt med tid för marknaden att anpassa sig. Det krävs mer tid och stringens.

– Min utgångspunkt som ledamot av Europaparlamentet är att den lagstiftning jag är med att besluta om inte ska påverka konkurrenskraft och företagsklimat negativt, utan tvärtom skapa bättre förutsättningar. Det är avgörande för att den europeiska ekonomin ska kunna växa och bli konkurrenskraftig. Men för att det ska ske behöver fler resonera så, säger Gunnar Hökmark.

Under de senaste åren har Kommissionen lyft fram vikten av att lyssna på de som påverkas av lagstiftning.

– Att ekonomiutskottet röstat för att skicka tillbaka förslaget sänder en tydlig signal. Kommissionen behöver förstå vikten av att lyssna när mängden regleringar blir för omfattande och möjligheten att i tid hantera dem blir för små. En så kallad nyttig läxa, säger Hökmark.