Läs här om SFM:s brev till FI:s Gd Erik Thedéen ”Förfrågan om vissa uppgifter av betydelse för förmedlingsbranschen”.