Förfrågan om vissa uppgifter av betydelse för förmedlingsbranschen