Varje år utser SFM vilka av Sveriges försäkringsbolag, som enligt våra medlemmar, är bäst på att leverera en bra kundservice via företagens förmedlardiskar, eller motsvarande förmedlarkontaktpunkt, inom försäkringskategorierna Sak och Liv. I samarbete med undersökning- och actionplattformen Brilliant Future genomför SFM den undersökning som ligger till grund för resultatet. Resultatet baseras på en rad olika parametrar så som till exempel tillgänglighet, engagemang, kompetens, enkelhet, produkterbjudande och prisbild.

Gemensamt för både Sak och Liv är huruvida de upplevs som enkla att arbeta med vilket visar sig vara det absolut viktigaste för att bli årets förmedlardisk enligt våra medlemmar. Inom begreppet enkelhet ryms flera olika parametrar. Det kan exempelvis handla om hur enkla produkterna är att använda och förstå, hur tillgängliga man är som förmedlardisk eller vilket engagemang som finns samt hur lösningsorienterad man är.

För att bli årets förmedlardisk krävs det dock att man ligger i toppskiktet inom alla områden vilket är viktigt för att bidra till en stabil och trovärdig förmedlarmarknad. Medlemmarnas röster visar, förutom att vara enkla att arbeta med, att produkthantering och prisvärdhet är viktiga parametrar för Liv medan inom Sak är skadehantering och engagemang viktigast. De bästa diskarna/bolagen enligt medlemmarnas omröstning är:

  • Förmedlarnas val av förmedlardisk Liv: Euro Accident
  • Administratörernas val av förmedlardisk Liv: Euro Accident
  • Förmedlarnas val av förmedlardisk Sak: If
  • Administratörernas val av förmedlardisk Sak: Moderna försäkringar

Försäkringsförmedlarna har fått en nyckelroll på försäkringsmarknaden och bidrar i hög grad till en starkt ökad konkurrens på försäkringsområdet. Nya aktörer har kunnat etablera sig och ta marknadsandelar på ett sätt som tidigare inte var möjligt, till nytta för kundernas upplevelse. Inom SFM är det viktigt att vi gemensamt arbetar för att ständigt förbättra vår bransch. SFM har därför tagit initiativet till att ta fram en mer ingående undersökning i år till förmedlare och administratörer där de betygsätter de olika förmedlardiskarna på de faktorer man tycker är viktigast för en positiv kundupplevelse. Rapporten är ett kvitto på en engagerad förmedlarmarknad och ett tydligt tecken på att ständigt vilja förbättra kvaliteten till gagn för kunderna. Rapporten ligger till grund för SFM:s pris ”Årets förmedlardisk” men ska också ge återkoppling till förmedlardiskarna/försäkringsbolagen hur man kan bli en bättre partner till försäkringsförmedlarna, säger Karin Lindblad, vd SFM.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts i mars 2020 av Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) tillsammans med Brilliant. Det var 804 stycken som svarade på enkäten och undersökningen är baserad på 702 fullständiga svar. Ta del av hela resultatet här >>>

Vid frågor, vänligen kontakta:
Karin Lindblad, VD, SFM
karin.lindblad@sfm.se
076-140 95 36