SFM:s europeiska medlemsorganisation Bipar har, inför den nya mandatperioden i Europaparlamentet, tagit fram en samlad information om förmedlarmarknaden inom EU. Den går till medlemmar i Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON) och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO).

I sammanställningen framgår Bipars syn på viktiga frågor på den inre marknaden som rör försäkringsförmedlare, som kan vara intressanta även för SFM:s medlemmar.

Läs mer >>
OBS! Du måste logga in