13 april, 2016

Sfm:s årsstämma på Kungliga Myntkabinettet

På stämma kommer Tord Gransbo från Regeringskansliet, departementsråd och enhetschef Försäkring, pension och myndighetsstyrning, kommer att tala om aktuella regleringsfrågor.

Deltagare i efterföljande paneldebatt är:

  • Torbjörn Magnusson, VD och koncernchef, If
  • Frans Lindelöw, VD och koncernchef, Skandia
  • Peter Säll, VD, Länsförsäkringar Mäklarservice
  • David Haak, VD, Zurich GC Nordic

13 april, 2016

Karin Lindblad föreläser på Moderna Försäkringar

Sfm:s VD Karin Lindblad föreläser på seminarium om pris och kvalitet som arrangeras av Moderna Försäkringar.