8 januari, 2021

Komplettering till Omsorgsplikten i praktiken, avsnitt E- Vissa ersättningsfrågor

Sedan november 2019 bedrevs ett arbete genom SFM att utarbeta för branschen efterfrågade vägledningar, däribland ”Omsorgsplikten i praktiken”. Vägledningen är uppdelad i fem delar varav den sista, Avsnitt E, nu blivit fastställt av styrelsen för SFM den 17 december 2020.

Avsnitt E var föremål för remiss i Forum för Sakförsäkring i juni 2020 samt fortsatt förankring bland medlemmar under hösten, då ytterligare synpunkter inkommit. Efter att Avsnitt E justerat utifrån inkomna synpunkter har den varit föremål för öppen medlemsremiss via SFM:s hemsida från 17 november till 8 december 2020 och ytterligare information i Forum för Sak.

Här kan du ta del av texten i dess helhet >>>