15 mars, 2023

Open Insurance

Den 28 januari 2021 publicerade Eiopa ett diskussionsdokument och inledde en konsultation om ”Open Insurance”. Syftet med diskussionsdokumentet och konsultationen var att bättre förstå utvecklingen av Open Insurance samt riskerna och fördelarna. Sedan Eiopa genomförde sin konsultation har varken Eiopa eller EU-kommissionen publicerat något konkret förslag om Open Insurance. Det finns idag inget generellt regelverk som aktörer kan luta sig mot och det saknas standardisering på området. Kommissionen arbetar däremot aktivt med sitt ramverk för ”Open Finance” och enligt uppgift kan kommissionen komma att presentera ett lagförslag under det andra kvartalet 2023. Lagförslaget kommer enligt uppgift att innehålla regler som syftar till att stärka konsument- och dataskyddet inom en Open Finance-miljö.

Mer information: Open Insurance_information

14 mars, 2023

Retail investment strategy – status

EU-kommissionen arbetar för närvarande med att ta fram sin ”Retail Investment Strategy” (RIS), vilket är ett initiativ som syftar till att få fler konsumenter att investera på kapitalmarknaderna på ett tryggt sätt. Kommissionen förväntas att offentliggöra innehållet i RIS den 3 maj 2023. En del av RIS som har fått mycket uppmärksamhet är frågan om ett brett provisionsförbud för bland annat de tjänster som för-säkringsförmedlare tillhandahåller. Det är fortfarande oklart om RIS kommer att över huvud taget inne-hålla förslag till att införa ett sådant provisionsförbud i EU eller om endast vissa typer av provisioner kommer att bli föremål för ett förbud.

SFM – Retail investment strategy 230313

13 mars, 2023

Brilliant enkätundersökning 2023

Den 6 mars kan SFM:s medlemmar, förmedlare och administratörer, börja svara på SFM:s årliga enkätundersökning, som vi för femte året i rad rullar ut tillsammans med Brilliant.

Undersökningen ligger till grund för utnämningen av ”årets förmedlar- respektive administratörsdisk samt årets produkter, bästa helhetslösningen för tjänstepension samt bästa sjukvårdsförsäkring och kommer att presenteras på SFM:s föreningsstämma med efterföljande program den 30 maj på Skeppsholmen.

Ditt svar i enkätundersökningen är viktigt för branschen ständiga förbättringar och i år skänker SFM också pengar för varje enskilt svar som inkommer för att stötta Ukraina.

Till enkäten >>> https://brfu.se/9dj3m