SFM bildade 2016 ett utbildningsråd där följande representanter ingår:  


Katarina Hellström,

Max Matthiessen

Tomas Holmström,
Söderberg & Partners

Claes Billing,
Hjerta

Jan-Erik Engblom,
Säkra

Jenny Nilsson,
InsureSec

Per Brahm,
Contento Wassum

Stefan Pärsson,
Svenska Försäkringsföreningen

SFM
Henrik Fredrikson
Karin Lindblad
Marie Emilsson
Henrik Sandell

SFM ansvarar för att:

  • tillsammans med SFM:s utbildningsråd identifiera försäkringsförmedlarnas utbildningsbehov
  • vidareutveckla plattformen InsureEd avseende relevant utbildning utifrån InsureSecs kunskapskrav
  • medverka vid möten i InsureSec:s kvalitetsråd och utbildningsråd och bidra med kunskap om berörda regelverk, främst IDD