Disciplinnämnd

Förändrad hantering av disciplinärenden

Vid SFM:s årsstämma i juni 2016 beslöts att ändra stadgarna så att disciplinärenden som rör ett kundärende ska prövas av Försäkringsförmedlarmarknadens Disciplinnämnd. Nämnden lämnar i förekommande fall en rekommendation till SFM:s styrelse med eventuell påföljd.

Denna nyordning har trätt i kraft från den 1 september 2016.

Medlem hos SFM som är registrerad hos InsureSec får eventuella disciplinärenden som rör kund hanterade enligt InsureSec:s regelverk, dvs prövningar och beslut av Försäkringsförmedlarmarknadens Disciplinnämnd.

När det gäller interna disciplinärenden mellan SFM:s medlemmar ska de bli föremål för hantering av en av styrelsen utsedd oberoende jurist som lämnar rekommendation till SFM:s styrelse för beslut.

Som en konsekvens av detta har SFM:s egen disciplinnämnd upphört den 31 augusti 2016.