BIPAR

BIPAR

BIPAR är den europeiska organisationen för försäkringsförmedlare. Det är en icke-vinstdrivande organisation för försäkringsförmedlarorganisationer. BIPAR representerar 52 olika branschorganisationer i 32 länder och sammantaget omfattas över 80 000 försäkringsförmedlare, med över 250 000 anställda. BIPAR grundades 1937 och har sitt säte i Bryssel. BIPAR ingår i den internationella förmedlarorganisationen WFII (World Federation of Insurance Intermediaries). Det internationella arbetet är av stor vikt, inte minst för att ny svensk lagstiftning på vårt område oftast utgår från EU-direktiv. Genom arbetet i BIPAR bevakas förmedlarnas intressen redan i ett tidigt skede inför kommande lagändringar.

Sfm:s vd ingår i Bipars Directors Committee. Det är en mindre grupp med ledande befattningshavare som aktivt påverkar lobbyarbetets inriktning och säkerställer att svenska intressen tas omhand i det europeiska lobbyarbetet. Detta är en viktig funktion eftersom BIPAR har stort inflytande på den europeiska processen och våra svenska intressen kan skilja sig åt från övriga medlemsländers intressen. Läs mer om BIPAR på hemsidan www.bipar.eu.