Branschnyheter

12 juni, 2017

Detta är SIMPT

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har bildats av sju bransch-organisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring,Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

För att läsa mer samt komma till SIMPT:s hemsida följ länken här >>

12 juni, 2017

Årets Mäklardiskar 2016

Så här vart resultatet av Årets Mäklardiskar 2016:

SAK

Dina försäkringar – 33%
Moderna försäkringar – 22%
If – 16%
Protector – 14%

LIV

Skandia – 34%
Movestic – 20%
SEB – 16%
Euro Accident – 8%

Johan Nordlöf, Dina Försäkringar vann pokalen för första gången

20 april, 2017

Flyttblad – branschrekommendationer för försäkringsförmedlare

Nyhetsbrevet Pensioner och Förmåner skrev den 7 april om att försäkringsförmedlare bör också införa flyttstandard. 

Se SFM:s svar nedan:

–  SFM och våra medlemsbolag instämmer i synen på att det är viktigt med en enhetlig tillämpning av de så kallade flyttbladen säger Karin Lindblad, VD för SFM.

SFM:s styrelse har därför uppdragit åt VD att ta fram förslag till branschrekommendationer för försäkringsförmedlare. Förslaget ska redovisas under hösten 2017.

5 april, 2017

Detta är Simpt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har bildats av bransch-organisationerna inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring,Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

Följ länken till Simpt:s hemsida för att läsa mer >>

13 mars, 2017

Sök stipendie i Willis Corroons stiftelse

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.

En förutsättning är att ämnet har tydlig koppling till internationell försäkring.

Ansökningsperiod
t.o.m. 21 april 2017

Här kan du läsa mer om hur du söker stipendiet