Kallelse skickas ut mellan 19 april – 3 maj där du kan anmäla dig.
Vi kommer att vara på Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm