Medlemsavgifter

Avgifterna för 2017 är oförändrade sedan 2015:


Juridisk person (passiv medlem)

Inträdesavgift:  1 000 kr (engångsavgift)

Medlemsavgift:  5 300 kr (årlig avgift)

 

Fysisk person (aktiv medlem)

Medlemsavgift:  3 400 kr/förmedlare (årlig avgift)
Avgiften för 2018 blir 3 600 kr/förmedlare enligt beslut på årsstämman 8:e juni 2017 (övriga avgifter förblir oförändrade)

 


Obs! att debitering av medlemsavgifterna endast görs en gång per år. I början av medlemsåret görs en avstämning av antalet förmedlare som har tillstånd hos Finansinspektionen och medlemsbolaget blir debiterade för dessa. Under medlemsåret görs inga justeringar av avgifterna vare sig det nyanställs förmedlare eller om förmedlare slutar.