Ansökningsblanketter

För nytt bolag krävs att båda ansökningarna skickas in. Varje verksam förmedlare i bolaget som innehar tillstånd hos FI ska fylla i den fysiska ansökan.

Blanketterna kan fyllas i direkt på datorn, skrivas ut och undertecknas och därefter skannas in och mejlas till info@sfm.se

Juridisk person (bolag, passiv medlem)

Medlemsansökan juridisk person

Fysisk person (förmedlare, aktiv medlem)

Medlemsansökan fysisk person

Förenklad medlemsansökan för redan fysisk medlem som byter förmedlarbolag

Förenklad medlemsansökan fysisk person