Compliancegruppen

SFM:s kansli och jurist har löpande kontakt med anställda inom compliance bland medlemsbolagen.  

Det kan handla om möten inför och med diverse arbetsgrupper i branschfrågor.

Gruppen kan arbeta tillsammans för att ta fram text till remissvar på till exempel lagar och föreskrifter. Det kan också handla om hjälp med input från marknaden till SFM:s kansli inför SFM:s möten med andra branschorganisationer och myndigheter.